WRK

Wielkopolska Rada Kultury to nieformalna organizacja, powstała w 2002 roku, zrzeszająca dyrektorów domów/ośrodków/centrów kultury z terenów Wielkopolski i sąsiednich województw. Jej celem jest wzajemna pomoc w sprawach związanych z zarządzaniem instytucją kultury.

Podstawową platformą kontaktów między członkami tej grupy są media społecznościowe:

1. internetowe forum KULTURA_PL (istniejące od 2007 r. na Googlegroups), na którym reprezentowanych jest ponad 270 instytucji kultury z całej Polski; ta forma kontaktów od kilku lat stopniowo zamiera, ponieważ jej funkcje skutecznie przejmują grupy i czaty na Facebooku;

2. grupa na Facebooku pn. DOMY KULTURY (licząca ok. 1700 członków z całej Polski);

3. strona na Facebooku: Wielkopolska Rada Kultury - warsztaty

4. zamknięty czat na Facebooku WRK_turbo - najmniej liczna (ok.80 członków), ale najbardziej aktywna grupa, którą tworzą osoby bywające - bardziej lub mniej regularnie - na spotkaniach "w realu", nazywanych  Konferencjami WRK (patrz niżej).

Tematami poruszanymi na forach są głównie poszukiwania wykonawców na różne okazje i partnerów do wspólnych przedsięwzięć (np. w celu zmniejszenia kosztów), rekomendacje i ostrzeżenia dotyczące artystów i kontrahentów, zaproszenia do konkursów, przeglądów itp., informacje o ciekawych imprezach, wymiana doświadczeń związanych z działalnością (w tym sztuczki, kruczki, pułapki i buble prawne), a także spory i dyskusje na tematy około kulturalne.

Drugą formą kontaktów członków WRK są Konferencje Wielkopolskiej Rady Kultury, które odbywają się dwa razy w roku (w marcu 2024 roku planujemy 43. Konferencję WRK). Uczestniczy w nich od 30 do 50 dyrektorów samorządowych instytucji kultury. Ponieważ te spotkania odbywają się w różnych miejscach, stwarzają możliwość bliższego zapoznania się z różnymi modelami działalności domów i ośrodków kultury oraz poznania - nie tylko amatorskich - zespołów artystycznych, działających przy tych instytucjach.

Konferencje WRK są także okazją do uzyskania wiedzy na temat nowych przepisów prawa, doskonalenia umiejętności przydatnych w pracy dyrektora instytucji kultury, poznania różnych – często nietypowych – sposobów dofinasowania działalności oraz do zapoznania się z nowymi, interesującymi formami tej działalności.

Dodam jeszcze, że w województwie wielkopolskim nie ma obecnie instytucji, która wspierałaby merytorycznie domy, ośrodki i centra kultury działające w małych i średnich gminach. Ich dyrektorzy starają się wypełnić tę lukę we własnym zakresie, poprzez działanie Wielkopolskiej Rady Kultury.

Andrzej "A3" Trzeciak - koordynator WRK

jesli masz pytania, wątpliwości, pomysły itd., dotyczące WRK - pisz: a3@taklamakan.pl lub dzwoń: 604 909 129

 

Facebook