Delegowanie zadań i uprawnień

!DEALNY DOM KULTURY » Troszkę o zarządzaniu » Delegowanie zadań i uprawnień

«powrót

Zlecanie zadań pracownikom bardzo często odbywa się podczas narad (nazywanych niekiedy „operatywkami"😊), które na ogół kończą się pytaniami w rodzaju „są pytania?”, „wszystko jasne?” itp.

Proponuję, by te pytania zastąpić krótką rundką, podczas której każdy z uczestników zebrania powie własnymi słowami, co zostało mu zlecone i co ma zrobić…

Facebook