WRK

Wielkopolska Rada Kultury to nieformalna organizacja, powstała w 2002 roku, zrzeszająca dyrektorów ponad 160 wielkopolskich domów/ośrodków/centrów kultury. Jej celem jest wzajemna pomoc w sprawach związanych z zarządzaniem instytucją kultury.

Podstawową platformą kontaktów między członkami tej grupy jest internetowe forum KULTURA_PL (istniejące od 2007 r.). Tematami poruszanymi na forum są głównie poszukiwania wykonawców oraz partnerów do wspólnych przedsięwzięć (np. w celu zmniejszenia kosztów), rekomendacje i ostrzeżenia dotyczące artystów i kontrahentów, zaproszenia do konkursów, przeglądów itp., informacje o ciekawych imprezach, wymiana doświadczeń związanych z działalnością (w tym sztuczki, kruczki, pułapki i buble prawne), a także spory i dyskusje na tematy około kulturalne. Warto dodać, że na forum są obecni także przedstawiciele instytucji kultury z innych województw – głównie z lubuskiego i dolnośląskiego. Obecnie na forum KULTURA_PL reprezentowanych jest ponad 270 instytucji kultury z całej Polski.

Drugą formą kontaktów członków WRK są Konferencje Wielkopolskiej Rady Kultury, które odbywają się dwa razy w roku. Uczestniczy w nich od 30 do 50 dyrektorów samorządowych instytucji kultury. Ponieważ te spotkania odbywają się w różnych miejscach, stwarzają możliwość bliższego zapoznania się z różnymi modelami działalności domów i ośrodków kultury oraz poznania zespołów artystycznych działających przy tych instytucjach.

Konferencje WRK są także okazją do uzyskania wiedzy na temat nowych przepisów prawa, doskonalenia umiejętności przydatnych w pracy dyrektora instytucji kultury, poznania różnych – często nietypowych – sposobów dofinasowania działalności oraz do zapoznania się z nowymi, interesującymi formami tej działalności.

Dodam jeszcze, że w województwie wielkopolskim nie ma obecnie instytucji, która wspierałaby merytorycznie domy, ośrodki i centra kultury działające w małych i średnich gminach. Ich dyrektorzy starają się wypełnić tę lukę we własnym zakresie, poprzez działanie Wielkopolskiej Rady Kultury.

Andrzej Trzeciak - koordynator WRK

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook